Lessen

De lestijden zijn:

1e lesuur    08.15-09.00 uur
2e lesuur    09.00-09.45 uur
3e lesuur    09.45-10.30 uur
pauze    10.30-10.50 uur
4e lesuur    10.50-11.35 uur
5e lesuur    11.35-12.20 uur
pauze    12.20-12.50 uur
6e lesuur    12.50-13.35 uur
7e lesuur    13.35-14.20 uur
pauze    14.20-14.40 uur
8e lesuur    14.40-15.25 uur
9e lesuur    15.25-16.10 uur

 

De leerlingen moeten er rekening mee houden dat zij in principe tussen 08.15 en 16.10 ingeroosterd kunnen worden.

Bij een verkort lesrooster gelden andere tijden, kijk dan op de portal of op de Zermelo-app.

Lessentabel onderbouw

vakken/klassen

klas 1

klas 2

klas 3

Nederlands

3

3

2

Latijn

3

3

3

Grieks

 

3

3

Frans

3

2

2

Duits

2

2

3

Engels

3

2

2

Cultuurdag

6

 

 

Geschiedenis

2

2

2

Aardrijkskunde

2

2

2

Wiskunde

3

3

4

Natuurkunde

 

2

3

Scheikunde

 

 

2

Biologie

2

2

 

Inleiding natuurwetenschappen

1

 

 

Drama

 

1

 1

Tekenen

 

1

1

Mentoruur

1

1

1

Lichamelijke Opvoeding

3

2

2

Godsdienst

1

1

1

Werktijd-, repetitieuur

1

2

2

Totaal

36

35

35

De getallen achter de vakken geven het wekelijkse aantal lesuren aan.

Lessentabel bovenbouw

Vak

Totaal aantal lesuren

Klas 4

Klas 5

Klas 6

Nederlands

9

3

3

3

Engels

8

2

3

3

Frans

9

3

3

3

Duits

9

3

3

3

Spaans

8

2

3

3

Latijn

11

3

4

4

Grieks

11

3

4

4

Antieke cultuur

2

 

2


Maatschappijleer

2


2

 

Maatschappijwetenschappen

2

2

Algemene natuurwetenschappen

2

2

Lichamelijke opvoeding

5

2

2

1

Wiskunde A

10

3

4

3

Wiskunde B

11

3

4

4

Wiskunde C

9

3

3

3

Wiskunde D

5


3

2

Natuurkunde

9

3

3

3

Scheikunde

9

3

3

3

Biologie

9

3

3

3

Geschiedenis

8

2

3

3

Aardrijkskunde

8

2

2

3

Economie

9

3

3

3

Bedrijfseconomie

2

2Management & Organisatie

6


3

3

Kunst algemeen

3


1

2

Kunst drama

9

2

3

4

Kunst beeldende vormgeving

9

2

3

4

Filosofie

9

3

3

3

Lessentabel tweede fase

De vier profielen waaruit leerlingen kunnen kiezen zijn:

Cultuur en Maatschappij:

Geschiedenis, Wiskunde C, één vak uit de vakken Aardrijkskunde of Economie, één vak uit de vakken Drama, Beeldende Vormgeving, Filosofie, Frans, Grieks, Latijn of Duits (waarbij Wiskunde C vervangen mag worden door Wiskunde A of B)

Economie en Maatschappij:
Economie , Wiskunde A, Geschiedenis en één van de vakken Management en Organisatie, Aardrijkskunde, Frans of Duits.

Natuur en Gezondheid:
Wiskunde A of B, Biologie, Scheikunde en een van de vakken Aardrijkskunde en Natuurkunde

Natuur en Techniek:
Wiskunde B, Natuurkunde, Scheikunde en een van de vakken Biologie en Wiskunde D.
Daarnaast moet een keuze-examenvak gekozen worden: één van de bovengenoemde vakken.
De verplichte vakken zijn Nederlands en Engels, Latijn of Grieks, Lichamelijke Opvoeding, ANW, Maatschappijleer en Antieke cultuur.