broertjes-/zusjesregeling

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt de broertjes-/zusjesregeling gefaseerd afgeschaft op het Christelijk Gymnasium Utrecht. Leerlingen die zich aanmelden voor het schooljaar 2020-2021 en aan onderstaande regels voldoen, worden bij overaanmelding geplaatst mits ze aan de toelatingscriteria voldoen.
Indien een leerling in aanmerking wil komen voor de broertjes-/zusjesregeling, moet
1. de broer/zus op 1 april 2020 leerling van het CGU zijn.
2. de broer/zus ook in het schooljaar 2018/2019 al leerling van het CGU zijn geweest.

Dit betekent dat de lichting van de huidige tweedeklassers het laatste cohort is waarbij broertjes/zusjes aanspraak kunnen maken op deze regeling. Deze regeling blijft van kracht totdat de broer/zus van school af is, inclusief eventuele studievertraging. Voor onze huidige leerlingen en hun broertjes/zusjes verandert er dus niks.