Brugklasinformatie

Wil jij naar het gymnasium?
Dan weet je vast al dat je ook Latijn en Grieks krijgt op school. Bij ons op school zitten alleen maar leerlingen die gymnasium doen en daarom noemen ze het CGU een categoriaal gymnasium. Het is dus geen scholengemeenschap met verschillende niveaus. Onze docenten geven les op hoog niveau en moeten daarom veel kennis in huis hebben om hier te kunnen werken. In de onderbouw leer je bij ons zowel Latijn als Grieks. Daar begin je heel rustig mee, zodat je niet direct alle moeilijke dingen tegelijk krijgt. In de bovenbouw mag je kiezen of je in Grieks of in Latijn examen gaat doen. Er zijn ook leerlingen die beide talen kiezen.

Heb jij schoenen van Nike?
Wist je dat deze naam uit het Grieks komt en overwinning betekent? Hieronder zie je hoe dit woord in het Grieks (hoofdletters en kleine letters) wordt geschreven. Je zult nog veel meer alledaagse woorden gaan herkennen tijdens de lessen Grieks en Latijn.
Heeft het gymnasium een brugklas?
Ja, je start bij ons in de brugklas. Wij noemen het eerste jaar de brugklas, maar je hoeft daarna niet te kiezen naar welk niveau je gaat want iedereen doet tenslotte gymnasium. De eerste klas is toch een soort brugperiode omdat de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs groot is. Op de basisschool kende je al je klasgenoten goed en had je eigenlijk maar één of twee meesters of juffen. Hier kom je in een klas met allemaal nieuwe klasgenoten, minstens 14 verschillende docenten en veel nieuwe vakken om te leren. Daar moet je de eerste tijd aan wennen en daarom noemen we de eerste klas toch nog een brugklas.


Ken je school en ken elkaar: brugklaskamp 
We willen graag dat jij je snel thuis voelt bij ons op school. Daarom hebben we in de eerste weken allerlei activiteiten op school, en heel belangrijk (en leuk!): ons brugklaskamp in Putten. Je leert op het kamp je eigen klasgenoten snel beter kennen, maar ook de kinderen uit de andere eerste klassen. Jouw mentor, een groot aantal docenten en een paar leerlingen uit klas 6 gaan ook mee. 

  

Het onderwijs
Je wilt vast iets weten over het onderwijs op een gymnasium want daar gaat het natuurlijk voor een belangrijk deel om! Op onze school volg je klassikale lessen, maar er is ook ruimte voor zelfstudie en om zelfstandig te werken aan projecten. Tijdens de service-uren krijg je extra ondersteuning als je dat nodig hebt. Dan helpen docenten en bovenbouwleerlingen je met bepaalde vakken of met plannen en studeren. Maar je kunt ook tussen 09.00 uur en 14.30 uur bij onze klassestudenten terecht. Dit zijn studenten aan de universiteit die je van alles kunt vragen over je huiswerk. Ze helpen je graag als je ergens niet uit komt. Ze zitten dagelijks in hun eigen lokaal, en daar kun je dus gewoon binnenlopen. 

Bij ons werken de verschillende secties ook samen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de secties geschiedenis, aardrijkskunde en godsdienst met elkaar een project opstarten over het Midden-Oosten. Dat is natuurlijk heel leerzaam en interessant.  
Het tempo ligt hoog bij ons. Het is dus wel hard werken om uiteindelijk je gymnasiumdiploma te halen! Dat is voor sommige leerlingen best even wennen. Op het CGU is het normaal dat je elke dag een uur tot anderhalf uur met je huiswerk bezig bent. 

De brugklas heeft een cultuurdag!
Er is meer dan studeren en leren alleen. Elke week is één schooldag net iets anders als dat je gewend bent. Op die dag verzorgen de cultuurvakken (Nederlands, drama en tekenen) samen een programma. Dan werk je in projectvorm aan poëzie, toneel, muziek, beeldende kunst en dans. Voor deze schooldag heb je doorgaans weinig huiswerk én je hebt die dag een heel lichte schooltas. De cultuurdagprojecten worden altijd afgesloten met een voorstelling bijvoorbeeld!

Studiebegeleiding en werktijduren
Natuurlijk bieden wij ook studiebegeleiding aan. In de eerste klas krijg je studieles tijdens de mentoruren. In deze lessen leer je plannen, werken met studiewijzers, je agenda goed gebruiken, samenvatten, hoe je het beste woordjes kunt leren en hoe je repetities moet leren en maken. Kortom, we leren je studeren. Ook heb je soms tijd om op school te werken in het werktijd-uur. Als je daar goed werkt, hoef je thuis minder te doen. Als blijkt dat je te lang bezig bent met je huiswerk, of als je resultaten tegenvallen, dan maakt de mentor een afspraak met je. Jullie kijken dan samen hoe je dit kunt oplossen.


Leerlingbegeleiding
In de brugklas zijn er verschillende mensen die erop letten of het allemaal goed gaat met jou en met je klasgenoten. In de eerste plaats is dat de klassenmentor. Jouw mentor houdt in de gaten of je het wel naar je zin hebt op school en of het wel goed gaat met jouw schoolwerk en jouw cijfers. Je kunt altijd bij je mentor terecht. Hij of zij maakt ook kennis met je ouders en heeft contact met je ouders als dat nodig is. Naast de mentor zijn er de hulpmentoren. Dat zijn twee leerlingen uit de vijfde klas die een brugklas begeleiden. Als je vragen hebt over school of over een vak, dan kunnen zij jou ook helpen. Dus als je ergens mee zit, dan kan je het ook bij hen kwijt. Want misschien is er iets wat je niet zo goed aan een docent of aan je mentor durft te vertellen. Je kunt met jouw probleem ook naar de leerlingbegeleider gaan. Zij is er voor iedereen, en voor zeer uiteenlopende problemen. Tot slot: Rutger Punt, de conrector, is op de hoogte van het reilen en zeilen van alle brugklasleerlingen. Hij heeft contact met alle klassenmentoren en docenten. Ook bij Rutger kun je natuurlijk altijd terecht met je vragen of problemen.