Online informatieavond voor ouders van leerlingen uit groep 8 donderdag 10 december

Vanwege de corona-pandemie vinden wij het onverantwoord om gelijktijdig veel leerlingen en ouders te ontvangen op onze Open Dagen. De Open Dagen moeten op een veilige manier voor bezoekers, hun ouders, leerlingen en personeel georganiseerd kunnen worden en we vinden dat we die veiligheid nu niet kunnen garanderen. Omdat we geen mensen willen uitsluiten van een Open Dag, zullen we niet met tijdslots werken. Óf iedereen is welkom, óf we organiseren de kennismaking met onze school op een andere manier.

De fysieke Open Dagen zijn daarom geannuleerd. Om toch een beeld te kunnen vormen van onze school, nodigen we u hierbij van harte uit voor onze online informatie-avond voor ouders uit groep 8 op donderdag 10 december. In verschillende informatie-rondes krijgt u van docenten én leerlingen van het CGU meer informatie over:

Les op het CGU
Leren leren op het CGU
Toelating en aanmelding
Kiezen voor het CGU

In alle rondes is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Aansluitend is er nog een afsluitende vragensessie. Ook na deze informatieavond zijn wij uiteraard bereikbaar om u van informatie te voorzien.

We hopen en rekenen erop u op deze wijze toch van de broodnodige informatie te voorzien om samen met uw zoon/dochter tot een weloverwogen schoolkeuze te komen. Wij snappen heel goed dat dit, sowieso al spannende, proces dit jaar extra spannend en wellicht stressvoller is dan andere jaren. Des te meer reden u goed te (laten) informeren waarom een leerling voor het CGU zou kunnen kiezen en wat uw zoon/dochter kan verwachten op een gymnasium als het onze.

Voor deze informatieavond maken wij gebruik van het online conferentieprogramma Zoom. Als u deel wilt nemen aan de online informatieavond, willen wij u vragen uw mailadres te achter te laten via dit formulier. De geïnteresseerden ontvangen per mail de deelnemerspincode op donderdag 10 december.
Vanaf 18:45 kunt u inloggen, het programma duurt van 19:00 tot omstreeks 21:00 uur