Welkom

Helaas, onze open dagen zijn reeds geweest. Maar de Open Lesmiddag staat nog wel op het programma! Van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn op woensdag 13 februari. De data voor de informatieavonden en open dagen in 2019-2020 worden hier pas later gepubliceerd.