Schoollied van het christelijk gymnasium

Geschiedenis

Het officiële schoollied van het Christelijk Gymnasium is het Carmen Sollemne, ook wel bekend als het Io Sodales.
In 1947 componeerde leerling Henk van Overeem het lied ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum van de school. De tekst is gemaakt door leraar klassieke talen dr. Dolf Peeters. In de tekst verwerkte hij de spreuken op de gebrandschilderde ramen uit het gebouw van de Diaconessenstraat.

De toenmalige rector Weiland heeft aan Peeters en Van Overeem (als toen al erkend musicus) het verzoek gedaan om een eigentijds schoollied te maken. Er waren daarvoor wel liederen, maar dan van de verschillende verenigingen. Ars, Atalanta en de D.O.T. (De Olijke Tippelaars) hadden een eigen lied.

Oud-conrector en docent klassieke talen Fred Schouten heeft in zijn redevoering ter gelegenheid van het 23e lustrum op 29 september 2012 de tekst van het schoollied als basis gebruikt om een vergelijking te maken tussen de oude school van 1947 en de nieuwe school van 2012. De tekst vindt u hier.

Carmen Sollemne
Gymnasii Christiani Rheno-Trajectini        
 
Io Sodales, gaudeamus,
Cantemus cuncti canticum!
Gymnasio nostro nunc praestamus
Sincere honorem debitum.

E puerita secura
Per doctrinarum studium
Nos fide ducat incorrupta
Ad morem Deo deditum.

Volventibus annis
Non obliviscemur
(fortuna secunda adversave sit)
Gymnasii nostri!

Laeta ergo ac sollemnis
Precatio nostra
ad auras subit:

Vivant scholae curatores,
Vivat rector, praeceptores,
Vivant et discipuli;
Vivat semper, crescat semper
Laus nostri Gymnasii!

 

Schoollied 
van het Christelijk Gymnasium te Utrecht
 
Hoera, vrienden, laten wij ons verheugen,
laten wij allen het lied zingen!
Ons gymnasium bewijzen wij nu
Oprecht de verschuldigde eer.

Moge het vanuit een onbezorgde jeugd
via beoefening der wetenschappen
ons in ongeschokt geloof leiden
tot een levenswijze, aan God overgegeven.

In de loop van de jaren
zullen wij niet vergeten
(of het lot mee zit of tegen)
ons Gymnasium!

Opgewekt dus en feestelijk
klimt onze heilwens
ten hemel omhoog:

Lang leven de curatoren van de school,
lang leve de rector alsmede de leraren,
Lang leven ook de leerlingen;
Leve altijd, groeie altijd
De lof van ons Gymnasium!