Examenreglement

Schoolexamen- en CE-reglement vanaf 2021-2022

Vooraf

In het schoolexamen- en examenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen en het examen geregeld. Het schoolexamen- en examenreglement wordt jaarlijks vastgesteld door de schoolleiding, hiertoe gemachtigd door het bevoegd gezag met instemming van de MR.

Dit schoolexamen- en examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting is vastgesteld. Dit reglement vervangt alle voorgaande versies.