Huisregels

Veiligheid
Het is vanzelfsprekend dat iedereen die bij het CGU betrokken is, zorgdraagt voor een veilige omgeving. Er geldt daarom een absoluut verbod op (het plegen van) vandalisme, discriminatie, (seksuele) intimidatie en crimineel gedrag.
Pesten en bedreiging -ook met behulp van de computer of telefoon- staan we niet toe. Uiteraard zijn wapens verboden. Bij ernstige vergrijpen wordt de politie ingeschakeld.
Incidenten worden geregistreerd.

Ordelijk
Een ordelijk verloop van de dag draagt bij aan een prettige werkomgeving voor iedereen. Kom dus met de benodigde lesmaterialen op tijd in de les. Onder lestijd staat je telefoon uiteraard uit. 
Dagelijks roosterwijzigingen worden via Zermelo op deze website medegedeeld. 
Wanneer lessen uitvallen kun je altijd naar lokaal 021 of naar de mediatheek. Daar vind je onze klassestudenten die je kunnen helpen als je moeite hebt met de lesstof of als je een huiswerkopdracht niet begrijpt. Overal op school geldt: als het geen pauze is wordt er in stilte gewerkt.

Schoon
In de lokalen mag niet gegeten en gedronken worden. Roken is in het pand en op het schoolplein niet toegestaan. Vanzelfsprekend is ook alcohol- of drugsgebruik verboden.
Je gooit je afval in de prullenbakken en houdt ook de nabije omgeving van de school schoon.

Verzuim
De lessen worden ingeroosterd tussen 8.15 uur en 16.10 uur. 
Het dagrooster op de website geeft aan wanneer je in de lessen verwacht wordt. 
Ben je absent, dan wordt dit geregistreerd in Magister.

Verlof
Als je verlof wilt voor een bijzondere gebeurtenis (familieomstandigheden of het bezoeken van open dagen bijvoorbeeld) kunnen je ouders dat minimaal twee weken van tevoren aanvragen via absentie@cgu.nl.

Ziekte of doktersbezoek
Als je ziek bent, laat dan een van je ouders/verzorgers de school voor 8.30 uur mailen naar absentie@cgu.nl. Als je naar de dokter, tandarts, orthodontist of een andere hulpverlener moet, dienen ouders/verzorgers dit minimaal één dag van tevoren te melden via eerdergenoemd mailadres. 

Ziek naar huis
Ben je op school en word je ziek? Ga dan naar de conciërge. Hij of zij bespreekt met je hoe je veilig thuis kan komen.

Na ziekte
Na de ziekteperiode kunnen ouders/verzorgers je weer betermelden via absentie@cgu.nl.

Te laat komen
Ben je onverhoopt te laat, haal dan een groene kaart bij de conciërge. Hij of zij zal dan beoordelen of de reden van te laat komen gegrond is. 

Verwijdering uit de les
Bij verwijdering uit de les haal je een rode kaart en volg je de instructies op die kaart. De docent kan ook aan je vragen of je even wilt ‘afkoelen’ buiten het lokaal.
Als je je niet aan de bovenstaande regels houdt zijn we helaas genoodzaakt strafmaatregelen te nemen.