Ondersteuning

Soms gaat het op school niet zo goed als je zou willen. Er zijn verschillende manieren om dan aan hulp te komen. Afhankelijk van de aard van je probleem of vraag kun je terecht bij verschillende personen. Binnen de school hebben we de beschikking over zorgcoördinatoren, vertrouwenspersonen en een leerlingbegeleider. Ook voor dyslexie is een coördinator beschikbaar. Enkele externe begeleiders zijn wekelijks op school aanwezig, zoals o.a. een orthopedagoog, het VO-team (voorheen Schoolmaatschappelijk werk) en JGZ.
Daarnaast worden ook cursussen zelfvertrouwen/sociale vaardigheden gegeven.

Voor meer informatie, zie het schoolondersteuningsplan.