Overgangsnormen

Overgangsnormen leerjaar 1 t/m 5

Vaststelling van bevordering

De rapportvergadering, bestaande uit de docenten die lesgeven aan de leerling, stelt op basis van de overgangsnormen vast of de leerling bevorderd kan worden. De rector stelt de bevordering vast op basis van advies van de rapportvergadering. In uitzonderlijke situaties kan de rector een leerling bevorderen, zonder advies van de rapportvergadering. Lees meer: overgangsnormen 2021-2022.

Op 1 juli zijn de overgangsnormen door de MR goedgekeurd.