Verzuimregeling

Om de presentie en absentie van onze leerlingen goed in kaart te hebben, geldt aan het CGU een verzuimprotocol. We vragen leerlingen en ouders kennis te nemen van het volgende:

I: Rooster

Schooltijden

1e uur

8.15

-

9.00

2e uur

9.00

-

9.45

3e uur

9.45

-

10.30

pauze

10.30

-

10.50

4e uur

10.50

-

11.35

5e uur

11.35

-

12.20

pauze

12.20

-

12.50

6e uur

12.50

-

13.35

7e uur

13.35

-

14.20

pauze

14.20

-

14.40

8e uur

14.40

-

15.25

9e uur

15.25

-

16.10


Alle leerlingen houden er rekening mee dat zij in principe tussen 8.15 en 16.10 uur les kunnen hebben. Aan roosterwijzigingen kan niet het recht ontleend worden afwezig te zijn.

Indien docenten vanwege ziekte of andere omstandigheden afwezig zijn, wordt voor leerjaar 1 t/m 3 het rooster zo veel mogelijk ingedikt, om tussenuren te voorkomen. In eventuele tussenuren kunnen leerlingen aan hun schoolwerk werken in de studieruimte (lokaal 021), de mediatheek of het atrium. Lessen in leerjaar 4 t/m 6 komen te vervallen. Ook voor hen zijn voornoemde ruimtes beschikbaar.

Leerlingen wordt aangeraden elke dag voordat ze naar school vertrekken Zermelo te raadplegen voor de laatste roosterwijzigingen.
Lees verder: verzuimregeling 2020-2021.