Decanaat

Algemeen

Leerlingen (en hun ouders) kunnen met vragen op het gebied van vak- en studiekeuze bij de decaan en de mentor terecht. De decaan bij ons op school is Marike van Zessen.

Klas 3 en 4
De organisatie voor het begeleidingsprogramma m.b.t. de profielkeuze ligt in handen van de conrector en de decaan. De mentor begeleidt de leerlingen van klas 3 en 4 bij hun profielkeuze. Dit gebeurt door middel van een aantal mentorlessen over profielkeuze, een belangstellingstest, voorlichting over de inhoud en de doelen van de diverse vakken in de bovenbouw en individuele gesprekken.

In klas 3 leggen de leerlingen een digitaal dossier aan, waarin ze alle zaken die te maken hebben met hun plannen voor hun naschoolse toekomst (studiekeuze, tussenjaar, werken) vastleggen.
Het profielkeuzeboekje 2020-2021 helpt jou, derdeklasser, bij het maken van de juiste profielkeuze. 

Klas 5 en 6
De leerlingen van klas 5 en 6 krijgen begeleiding bij hun studiekeuze onder andere in de vorm van individuele gesprekken met de mentor en/of decaan. De mentor voert elk jaar enkele gesprekken met de leerling en toekomstplannen zullen dan altijd aan bod komen. De leerlingen kunnen zelf een gesprek met de decaan aanvragen. Dat kan door een mail te sturen naar m.vanzessen@cgu.nl. De decaan komt ook elk leerjaar in de klas met een presentatie over de laatste ontwikkelingen op het gebied van studiekeuze. Deze informatie wordt tevens gepresenteerd op de ouderavonden aan het begin van het jaar. Leerlingen die in het buitenland willen gaan studeren kunnen daarover informatie krijgen van Sandra Wellink (UK en Europa) en Jeanine de Serière (USA). Bij vragen van universiteiten in Europa en het Verenigd Koninkrijk over het profiel van het CGU kan verwezen worden naar dit document.

In klas 5 vindt tijdens de lessen Nederlands het project ‘Mijn toekomst’ plaats. Dit project zet de leerlingen aan tot oriëntatie op hun studiekeuze. Verder worden er gedurende het jaar verschillende activiteiten georganiseerd waaronder een oud-leerlingenochtend en een workshop waarbij je leert een goede motivatiebrief te schrijven. Overigens stimuleren wij de leerlingen ook om zelfstandig open dagen van universiteiten en hogescholen te bezoeken. Leerlingen kunnen namelijk verlof krijgen voor het bezoeken van open dagen en meeloopdagen. Verlof kan aangevraagd worden door een mail te sturen naar absentie@cgu.nl.