medezeggenschapsraad mr

De Medezeggenschapsraad (MR) is een onafhankelijk orgaan in de besluitvorming over het beleid en het functioneren van de school.

 

De onafhankelijkheid en zelfstandigheid van de MR betekent dat er geen beleid gemaakt kan worden door de schoolleiding zonder dat dit ter advisering of instemming is voorgelegd aan de MR. De MR heeft dus een belangrijke functie. Deze functie hoeft niet alleen passief te zijn. De MR heeft informatierecht en het recht van bespreking en kan dus zelf initiatieven ontplooien.

Twee geledingen
De MR bestaat uit twee geledingen: de personeelsgeleding (docenten en onderwijsondersteundend personeel) en de ouder/leerlingengeleding. Er zijn net zoveel zetels voor leerlingen en ouders als voor personeelsleden.

De MR van het CGU bestaat uit zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. Deze gekozen vertegenwoordigers zitten in de raad zonder last of ruggenspraak zoals dat heet. Ze hoeven dus niet hun achterban te raadplegen. Maar doorgaans zijn ze wel zo verstandig om voeling te houden met die achterban. De MR werkt volgens een door de Stichting Willibrord vastgesteld MR-reglement.

GMR
Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Willibrord waarin alle scholen van de Stichting vertegenwoordigd zijn.


Leden van de MR van het CGU


personeelsgeleding:
Misja van Baaijen (voorzitter)
Rutger Hendriks (vice voorzitter)
Pieter Keg
Ellen Leijten (secretaris)
Willard van der Sar (secretaris)
Paul Stolwijk (vertegenwoordiger bij GMR)

oudergeleding:
Coen Hodes
Marjolein Hooch Antink
Peggy Valke

leerlinggeleding:
Shane Sabri
Yasmin Azaoum

Archief notulen MR

Notulen MR 2019-2020