Medezeggenschapsraad MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een onafhankelijk orgaan in de besluitvorming over het beleid en het functioneren van de school. Dat houdt in dat er geen beleid gemaakt of gevoerd kan worden door de schoolleiding zonder raadpleging of/en instemming van de MR. Ook kunnen MR-leden informatie opvragen en voorstellen doen.

De MR van het CGU bestaat uit zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen, die allemaal verkozen zijn door de achterban die zij vertegenwoordigen. De personeelsleden, ouders en leerlingen hebben allemaal hun eigen geleding: personeelsgeleding (PMR), de oudergeleding (OMR) en de leerlinggeleding (LMR) De MR-leden hebben geen verplichting om hun achterban te raadplegen en kunnen stemmen zonder last of ruggenspraak. Het is natuurlijk wel verstandig om de achterban te raadplegen. 

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Willibrord waarin alle scholen van de Stichting vertegenwoordigd zijn. Twee MR-leden van onze school vertegenwoordigen daar het CGU (1 van de PMR en 1 van de LMR/OMR).

Leden van de MR van het CGU

Personeel:
Rutger Hendriks (voorzitter)
Ellen Leijten (secretaris)
Willard van der Sar (secretaris)
Misja van Baaijen
Paul Stolwijk (vertegenwoordiger bij GMR)
Saskia Beuker

Ouders:
Marjolein Hooch Antink
Peggy Valke
Laura de Vries (vice-voorzitter)

Leerlingen:
Babette Compagner (vertegenwoordiger bij GMR)
Vico Verweij
Robin van Nijen

Archief notulen MR

Notulen MR 2019-2020