Examenreglement

Schoolexamen- en CE-reglement vanaf 2020-2021

goedgekeurd door de MR op 15 juni 2020

Vooraf

In het schoolexamen- en examenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen en het examen geregeld. Het schoolexamen- en examenreglement wordt jaarlijks vastgesteld door de schoolleiding, hiertoe gemachtigd door het bevoegd gezag met instemming van de MR.

Dit schoolexamen- en examenreglement is vastgesteld vóór 1 oktober 2020. Dit reglement vervangt alle voorgaande versies.