Project eerste wereldoorlog klas 5

Geschreven door Merlijn Janssen namens de leerlingenredactie. 

“To honour, to remember and to learn” was de titel van het Eerste Wereldoorlog project waaraan de vijfde klas de afgelopen tijd heeft gewerkt. Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat de wapenstilstand tussen de Geallieerden en Centralen werd getekend. Om te voorkomen dat er ooit een nieuwe wereldoorlog uitbreekt, moeten we bewust zijn van de gruwelijke gebeurtenissen die zich in die tijd hebben afgespeeld.

In de eerste week van het schooljaar hebben de vijfdeklassers een bezoek gebracht aan de Belgische stad Ieper, één van de plaatsen waar verwoestende slagen hebben plaatsgevonden. Daar hebben we het In Flanders Field Museum en de goed onderhouden Britse begraafplaatsen bekeken.

Ook in de lessen is er aandacht besteed aan de Eerste Wereldoorlog. Zo hebben we bij het vak Engels literatuur uit die tijd gelezen en de film ‘Testament of Youth’ gezien. Bij geschiedenis ging het eerste schoolexamen onder andere over de Eerste Wereldoorlog en bij maatschappijleer hebben vertegenwoordigers van het Rode Kruis een presentatie gegeven. 

Als afsluiting van dit project vond op 21 november de slotmanifestatie plaats. De voorafgaande dagen hadden de leerlingen allemaal hard aan een zelfbedacht idee gewerkt. Hierbij kon je al je creativiteit kwijt, want het mocht alles zijn als het maar met het onderwerp te maken had. Er zijn posters gemaakt over de overeenkomsten tussen de Eerste Wereldoorlog en actuele oorlogen, Franse gedichten geschreven, kunstwerken gemaakt, Duitse brieven vanaf het front naar huis geschreven én een groepje heeft zelfs een eigen game ontworpen. Tenslotte was er ook in de gymzaal een bijzondere opstelling gebouwd waar je de sfeer in de loopgraven kon ervaren en moest oppassen voor de ‘schoten’ van de vijand. Hieronder zijn een aantal resultaten te zien.