Profielwerkstukavond

De leerlingen uit leerjaar 6 maken als eindexamenopdracht een profielwerkstuk. Deze werd vorige week gepresenteerd aan de leerlingen uit klas 5 en 6 en hun begeleidende docenten. Dinsdagavond hebben de leerlingen met de beste presentaties hun verhaal nogmaals gehouden voor ouders en belangstellenden. Het was een interessante en gezellige avond. We hebben geluisterd naar 10 presentaties over veel maatschappelijke onderwerpen zoals de Brexit, de zorg voor koraal en stamcellen.

De winnaar van de profielwerkstukprijs 2018 is Irene Becx met een uitleg over Augustinus’ visie op het leven, een filosofisch verhaal vanuit haar eigen perspectief verteld. Ze deed dat op een heel heldere en boeiende manier en met de nodige humor. Ze heeft met haar presentatie vele aanwezigen aan het denken gezet over goed en kwaad.