Pay it forward acties

De afgelopen periode hebben leerlingen in leerjaar 2 zich -n.a.v. een filmfragment uit de film ‘Pay it forward’-, tijdens de lessen levensbeschouwing verdiept in verschillende manieren van ‘naastenliefde’ en zorg voor de ander. Ze hebben, mede aan de hand van de actualiteit, met elkaar gesproken over vrijwilligerswerk, mantelzorg, burgerinitiatieven als de voedselbank, effecten van verschillende vormen van hulp en hoe je een bijdrage kan leveren aan de maatschappij en aan een betekenisvol leven. Als eindopdracht hebben de leerlingen allemaal iets gedaan voor een ander. Ze waren vrij om te kiezen hoe ze hun project wilden vormgeven. Alle projecten werden middels een presentatie met elkaar gedeeld, en we maken u er ook graag deelgenoot van. Hierbij een greep uit de verschillende acties:

-Taarten bakken voor de actieweek
-Meekijken en helpen bij een hospice
-Meelopen en helpen bij een klas op de basisschool
-Bloemschikken met ouderen met dementie
-Koken en een dag alle huishoudelijke taken overnemen van ouders
-In samenwerking met een basisschool een sponsorloop organiseren voor een dierenasiel in Marokko (helaas door overmacht niet doorgegaan.)
-Eten en speelgoed verzamelen voor de voedselbank en speelgoedbank
-Rozen en een compliment uitdelen in de stad aan willekeurige voorbijgangers
-Tuinklusjes doen voor opa’s en oma’s in de buurt
-Een jongerendienst organiseren in de kerk
-Een benefietconcert geven
-De honden in het dierenasiel een leuke middag bezorgen
-Een activiteit organiseren en begeleiden bij een AZC
-Taalles verzorgen aan nieuwe Nederlanders
-Zwerfafval opruimen in de buurt
-Flyers uitdelen voor een zelfgekozen goed doel

Het enthousiasme waarmee de leerlingen aan de slag gingen met het bedenken, organiseren en uitvoeren van hun project(je) was mooi om te zien. De vrijheid die ze hierin kregen hebben ze prima ingevuld en het ontbreken van een beloning in de vorm van een cijfer temperde het enthousiasme allerminst.

Media
  • PayItForward