aanmeldingen voor schooljaar 20/21

Voor het schooljaar 2020/2021 hebben zich 209 leerlingen aangemeld. Het CGU heeft volgend schooljaar 175 beschikbare plekken in leerjaar 1. Dit betekent dat er geloot zal worden. Deze loting vindt, vanwege de corona-crisis, plaats 'op afstand'. 
Meer informatie is te vinden op de website van Naar het vo.nl

Loting ‘op afstand’
Vanwege de landelijke maatregelen in het onderwijs heeft bestuurlijke afstemming plaatsgevonden over het verloop van de loting in de eerste ronde. Wij hebben besloten om ook de loting ‘op afstand’ te organiseren. Wat betekent dit?

1. De loting vindt volgens planning plaats op 2 april as. tussen 9.00 en 12.00 uur en wordt uitgevoerd door notaris Brantjes. De loting wordt via een videoverbinding gevolgd door de direct betrokkenen: een vertegenwoordiger van de betreffende school, de betrokken bestuurder, de mediawoordvoerder en de uitvoeringsorganisatie.

2. Via foto’s op Twitter zal iedereen het verloop van de loting kunnen volgen.

3. Voor ouders is de basisschool het eerste aanspreekpunt bij vragen. Alle basisscholen zullen zelf hun ouders en leerlingen informeren over de manier waarop zij op de dag van de loting contact met de uitgelote leerlingen zullen houden.

Communiceren plaatsingsbesluit eerste ronde
De middelbare scholen in Utrecht en Stichtse Vecht zullen op 2 april vóór 16.00 uur het plaatsingsbesluit vastleggen in Onderwijs Transparant. De basisschool zal ouders informeren over de uitslag. Als ouders bij de aanmelding hebben aangegeven per e-mail geïnformeerd te willen worden over de plaatsing, dan ontvangen zij (ook) per e-mail een bericht.

Overzicht beschikbare plekken 2e ronde
Op 2 april vanaf 17.00 uur zal op deze website een overzicht met beschikbare plaatsen worden gepubliceerd van scholen die nog plekken beschikbaar hebben in de tweede ronde.

Media
  • CGU_logo liggend hoge kwaliteit groot