Open Dagen en Corona

Vanwege corona vinden wij het onverantwoord om gelijktijdig veel leerlingen en ouders te ontvangen op onze Open Dagen. De Open Dagen moeten op een veilige manier voor bezoekers, hun ouders, leerlingen en personeel georganiseerd kunnen worden en we vinden dat we die veiligheid nu niet kunnen garanderen. Omdat we geen mensen willen uitsluiten van een Open Dag, zullen we niet met tijdslots werken. Óf iedereen is welkom, óf we organiseren de kennismaking met onze school op een andere manier.
De fysieke Open Dagen zijn daarom geannuleerd. Om toch een beeld te kunnen vormen van onze school, zullen we de komende maanden video's en interviews met leerlingen plaatsen. Ook zullen we speciale online vragensessies organiseren. Houd onze website en socials dus in de gaten!

De Open lesmiddag van 3 februari kunnen we , vooralsnog wél organiseren. Vanwege de beperkte ruimte is inschrijving verplicht. Opgeven voor de Open lesmiddag kan via bijgaand inschrijfformulier. Mocht de Open Lesmiddag van 3 februari volzitten, dan plannen we een tweede Open Lesmiddag. Alle leerlingen uit groep 8 die wellicht naar het CGU willen, krijgen de kans een Open Lesmiddag te bezoeken, dat is de insteek.
Media
  • IMG_489C3AEAAC1D-1