Alumni

24e lustrum
Vrijdag 29 september 2017 vierden wij ons 24e lustrum. Zoals te lezen is in het verslag van onze leerlingenredactie was het een gezellige feestdag voor alle toenmalige leerlingen en docenten. Op zaterdag 30 september waren alle oud-leerlingen welkom op de reüniedag. 's Ochtends kwamen zij in grote getale langs om hun vroegere schoolgebouw in de Diaconessenstraat te bekijken. Fred Schouten (oud-conrector en docent klassieke talen) sprak de aanwezigen toe (zie toespraak). Na de lunch begon het middagprogramma op de Koningsbergerstraat. De opkomst was overweldigend en de sfeer heel goed. Oud-leerlingen konden lessen volgen en er was tijd om bij te praten en herinneringen op te halen. De lustrum-reüniedag werd afgesloten met een feest in Stairway. Wie benieuwd is naar zijn/haar examenfoto van vroeger, kan hieronder in de archieven struinen.  

Examenfoto's

Zoeken Tags