Het onderwijs

Onderwijs op het CGU
Ons onderwijs bereidt leerlingen voor op de universiteit en hogeschool. Op het CGU doe je eindexamen in ten minste één klassieke taal: Latijn of Grieks. Het onderwijsniveau op onze school is hoog en de resultaten zeer goed. De docenten hebben allen hun lesbevoegdheid en houden didactische ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Ook volgen zij jaarlijks nascholingsprogramma’s. Onze zorg voor de leerlingen en het informele klimaat zijn kenmerkend voor het CGU. De afstand tussen personeelsleden en leerlingen is klein.