ICT en onderwijs

ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en daarmee ook niet uit ons onderwijs. Gebruik van ICT is net zo gewoon geworden als het gebruik van pen, papier en boeken. Onze school verwelkomt en omarmt nieuwe media en nieuwe leerplatformen, maar wel met een kritisch oog. We blijven zoeken naar een verstandige, bewuste en effectieve manier van de inzet van ICT. Dit is en zal voorlopig een “work-in-progress” blijven. Zo hebben we sinds het schooljaar van 2016/2017 de verplichting opgenomen dat de gehele onderbouw (1 t/m 3) elke schooldag een werkende laptop of tablet mee heeft en ligt het in de lijn der verwachting dat dit de daarop volgende jaren overgenomen wordt voor de gehele school.

 

heeft u vragen:

voor technische vragen:

ICThelpdesk@cgu.nl

 

voor informatieve of praktische vragen:

ICT@cgu.nl

 

voor beleidsvragen:

schoolleiding@cgu.nl