Leerlingbegeleiding

Voor alle leerlingen is er op het CGU begeleiding aanwezig. Iedereen zorgt met elkaar voor een veilige sfeer voor leerlingen. Daarom hebben alle medewerkers een signalerende rol, maar de mentor is altijd het eerste aanspreekpunt. Lees voor meer informatie het schoolondersteuningsplan.