Lessen


1e lesuur    08.15-09.00 uur
2e lesuur    09.00-09.45 uur
3e lesuur    09.45-10.30 uur
pauze    10.30-10.50 uur
4e lesuur    10.50-11.35 uur
5e lesuur    11.35-12.20 uur
pauze    12.20-12.50 uur
6e lesuur    12.50-13.35 uur
7e lesuur    13.35-14.20 uur
pauze    14.20-14.40 uur
8e lesuur    14.40-15.25 uur
9e lesuur    15.25-16.10 uur

 

De leerlingen moeten er rekening mee houden dat lessen in principe tussen 08.15 uur en 16.10 uur ingeroosterd kunnen worden. Bij een verkort lesrooster gelden andere tijden. Kijk daarvoor op de portal of op de Zermelo-app.

Lessentabel onderbouw
Deze tabel laat zien hoeveel lesuren er per leerjaar worden ingeroosterd voor de verschillende vakken. De getallen achter de vakken geven het aantal lesuren per week weer.

vakken/klassen

klas 1

klas 2

klas 3

Nederlands

3

3

2

Latijn

3

3

3

Grieks

 

3

3

Frans

3

2

2

Duits

2

2

3

Engels

3

2

2

Cultuurdag

6

 

 

Geschiedenis

2

2

2

Aardrijkskunde

2

2

2

Wiskunde

3

3

4

Natuurkunde

 

2

3

Scheikunde

 

 

2

Biologie

2

2

 

Inleiding natuurwetenschappen

1

 

 

Drama

 

1

 1

Tekenen

 

1

1

Mentoruur

1

1

1

Lichamelijke Opvoeding

3

2

2

Godsdienst

1

1

1

Werktijd-, repetitieuur

1

2

2

Totaal

36

35

35

 

Lessentabel bovenbouw

Vak

Totaal aantal lesuren

Klas 4

Klas 5

Klas 6

Nederlands

9

3

3

3

Engels

8

2

3

3

Frans

9

3

3

3

Duits

9

3

3

3

Spaans

8

2

3

3

Latijn

11

3

4

4

Grieks

11

3

4

4

Antieke cultuur

2

 

2


Maatschappijleer

2


2

 

Maatschappijwetenschappen

2

2

Algemene natuurwetenschappen

2

2

Lichamelijke opvoeding

5

2

2

1

Wiskunde A

10

3

4

3

Wiskunde B

11

3

4

4

Wiskunde C

9

3

3

3

Wiskunde D

5


3

2

Natuurkunde

9

3

3

3

Scheikunde

9

3

3

3

Biologie

9

3

3

3

Geschiedenis

8

2

3

3

Aardrijkskunde

8

2

2

3

Economie

9

3

3

3

Bedrijfseconomie

2

2Management & Organisatie

6


3

3

Kunst algemeen

3


1

2

Kunst drama

9

2

3

4

Kunst beeldende vormgeving

9

2

3

4

Filosofie

9

3

3

3

 

Lessentabel tweede fase
De verplichte vakken zijn Nederlands en Engels, Latijn of Grieks, lichamelijke opvoeding, ANW, maatschappijleer en antieke cultuur. De resterende vakken hangen samen met het gekozen profiel. 

Cultuur en Maatschappij:

Geschiedenis, wiskunde C, één vak te kiezen uit de vakken aardrijkskunde of economie en één vak uit de vakken drama, beeldende vorming, filosofie, Frans, Grieks, Latijn of Duits (waarbij wiskunde C vervangen mag worden voor wiskunde A of B)

Economie en Maatschappij:
Economie, wiskunde A, geschiedenis en één vak te kiezen uit de vakken management & organisatie, aardrijkskunde, Frans of Duits.

Natuur en Gezondheid:
Wiskunde A of B, biologie, scheikunde en aardrijkskunde of natuurkunde.

Natuur en Techniek:
Wiskunde B, natuurkunde, scheikunde en biologie of wiskunde D.

De verplichte vakken zijn Nederlands en Engels, Latijn of Grieks, Lichamelijke Opvoeding, ANW, Maatschappijleer en Antieke cultuur.