talentprogramma's

Op het CGU krijgen leerlingen de kans zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daarom bieden we verschillende programma’s aan waarin ze hun talenten kunnen laten zien.

Cambridge Certificaat
In de bovenbouw wordt het vak Engels zo aangeboden dat leerlingen die dat willen een Cambridge certificaat (CAE of CPE) kunnen halen.
Er zijn twee niveaus: CAE (Cambridge Advanced Exam) en CPE (Cambridge Proficiency Exam).

Diplôme d’études en langue Française
Leerlingen die Frans in hun pakket hebben, krijgen de kans zich extra in de Franse taal en cultuur te verdiepen door deel te nemen aan het DELF-programma. DELF-examens zijn officiële Franse taalexamens die overal ter wereld afgenomen worden en die dus ook wereldwijd erkend zijn.

Diploma de Español como Lengua Extranjera
Leerlingen die Spaans in hun pakket hebben, krijgen de kans deel te nemen aan het DELE-programma. DELE-examens zijn officiële Spaanse taalexamens die overal ter wereld afgenomen worden en die dus ook wereldwijd erkend zijn. 

Honoursprogramma Junior
In het tweede en derde leerjaar mogen leerlingen deelnemen aan het Honoursprogramma Junior (HPJ). Hierbij staat keuzes maken centraal: wat vinden de leerlingen zelf interessant, wat willen ze leren? Voor dit programma krijgen ze een aantal uren vrijstelling van een vak waar ze goed in zijn. De tijd die ze dan over hebben, besteden ze bijvoorbeeld aan een vak dat zij moeilijker vinden, aan extra verdieping of aan een zelfgekozen activiteit. Op deze manier kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en zo gaan we onderpresteren tegen.

Honoursprogramma Gymnasia
Vanaf het vierde leerjaar krijgen mogen leerlingen deelnemen aan het HPG (Honoursprogramma Gymnasia). Leerlingen werken dan onder begeleiding in het vierde en vijfde leerjaar aan een eigen traject. In het zesde leerjaar nemen ze vervolgens deel aan het landelijk examen. 

Olympiades
De Olympiades zijn landelijke wedstrijden in exacte vakken waar alle scholieren van havo en vwo aan mee kunnen doen. Het CGU doet jaarlijks mee aan een aantal Olympiades en haalt daarbij goede resultaten. Voor Wiskundeleerlingen is er ook nog de Kangoeroewedstrijd. Dit is een wiskundewedstrijd die in ruim 60 landen wordt gehouden.

U-talentprogramma
Het CGU is een partnerschool van U-talent. het bètenetwerk van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Hierbij werken de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en andere scholen nauw samen om het onderwijs in bèta en techniek te vernieuwen. Gemotiveerde en getalenteerde leerlingen volgen binnen dit programma innovatieve onderwijsmodules. Jaarlijks mogen een aantal  leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar deelnemen aan deze modules. Onderwerpen variëren van ‘het griepvirus’ tot aan ‘een confrontatie met Einstein’.


Lees meer over de talentprogramma's en het eigen traject in de schoolgids 2021-2022.