UnescoHet CGU is een UNESCO-school en dit betekent dat er bij ons extra aandacht is voor de thema’s vrede en mensenrecht, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid. Het doel van UNESCO is om begrip voor elkaars land en cultuur te bevorderen, en daarmee de wereldvrede. Wereldwijd zijn er 9700 UNESCO-scholen.

De UNESCO-thema’s zijn in alle leerjaren zichtbaar op het CGU. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn de democratische rechtsstaat, de trias politica, de grondwet, Europees burgerschap, de universele verklaring voor de rechten van de mens, radicalisering en milieu. Voor hun morele vorming debatteren leerlingen met elkaar, hierbij stimuleren wij graag een kritische houding in open dialoog. Aandacht voor de omgeving en respect voor diversiteit vinden we belangrijk. Dit zie je ook terug in onze activiteiten:
- hulp van ouderejaars aan eerstejaars leerlingen
- contact met basisscholen in de buurt
- inzet van de Gay Straight Alliance
- oecumenische ontmoetingen
- uitwisselingen met scholen in het buitenland

De UNESCO-werkgroep organiseert regelmatig leuke activiteiten, zoals de interculturele markt en de warmetruiendag. 

De UNESCO kalender vindt u hier.