Huisregels

Veiligheid
Het is vanzelfsprekend dat iedereen die bij het CGU betrokken is zorg draagt voor een veilige omgeving. Er geldt daarom een absoluut verbod op het plegen van vandalisme, discriminatie, (seksuele) intimidatie en crimineel gedrag.
Pesten en bedreiging ook met behulp van de computer of telefoon staan we niet toe. Uiteraard zijn wapens verboden.
Bij ernstige vergrijpen wordt de politie ingeschakeld.
Incidenten worden geregistreerd.

Ordelijk
Een ordelijk verloop van de dag draagt bij aan een prettige werkomgeving voor iedereen.
Kom dus met de benodigde lesmaterialen op tijd in de les.
Dagelijks roosterwijzigingen worden via Zermelo medegedeeld. Als een docent verlaat is, blijft de klas wachten, terwijl één leerling iemand van de schoolleiding waarschuwt.
Wanneer lessen uitvallen kun je onder begeleiding van KlasseStudent aan het werk in lokaal 021, of zonder begeleiding in de mediatheek, het atrium of de kantine.

Overal op school geldt: als het geen pauze is wordt er in stilte gewerkt.
Alleen als er pauze is kan er gegeten en gedronken worden.
Uiteraard zit je telefoon tijdens de lessen in je tas, kluisje of telefoontas in het lokaal.

Schoon
In de lokalen mag niet gegeten en gedronken worden. Het hele schoolterrein is rookvrij en op en om school wordt geen alcohol of drugs gebruikt.
Je gooit je afval in de prullenbakken en houdt ook de omgeving van de school schoon.

Verzuim
De schooltijden lopen van 8.15-16.10 uur. Het is belangrijk om geen andere dan school-afspraken te maken op die uren.

Verlof
Als je verlof wilt voor een bijzondere gebeurtenis (familieomstandigheden, open dagen, etc.) kunnen je ouders dat minimaal twee weken van tevoren aanvragen via absentie@cgu.nl.

Ziekte of doktersbezoek
Als je ziek bent laat dan een van je ouders/verzorgers de school voor 8.30 uur mailen naar absentie@cgu.nl. Als je naar de dokter, de orthodontist of andere hulpverlener moet, kunnen ouders/verzorgers dit minimaal één dag van tevoren melden via absentie@cgu.nl.

Ziek naar huis
Ga naar de verzuimcoördinator; zij bespreekt met je hoe je veilig thuis kan komen.

Na ziekte
Na de ziekteperiode kunnen ouders/verzorgers je weer beter melden via absentie@cgu.nl.

Te laat komen
Als je onverhoopt te laat komt, ga je een groene kaart halen bij de verzuimcoördinator.

Verwijdering uit de les
Ga een rode kaart halen en volg de instructie op die kaart. De docent kan ook aan je vragen of je even wilt ‘afkoelen’ buiten het lokaal.
Als je je niet aan de bovenstaande regels houdt zijn we helaas genoodzaakt strafmaatregelen te nemen.
Alle absenties worden geregistreerd in Magister.