Ondersteuning

Scholen in Utrecht zijn sinds 1 augustus 2013 verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben Ook daarvoor al - en buiten de wet passend onderwijs - om wilde het Christelijk Gymnasium leerlingen zo goed mogelijk begeleiden. In dit zorgplan geven we aan op welke wijze het CGU invulling geeft aan het begrip passend onderwijs. Lees meer: schoolondersteuningsplan.
Voor de extra ondersteuning van de leerlingen die dat nodig hebben hanteren wij de volgende afspraken die u kunt vinden in onderstaande protocollen:

- Protocol voorziening extra tijd bij toetsen
- Protocol voor het gebruik van de laptop bij het maken van toetsen
- Protocol voor het gebruik van ClaroRead