Schoolveiligheidsplan

Het College van Bestuur (CvB) is het bevoegde gezag van de Willibrord Stichting. Het CvB stelt met inachtneming van de wettelijke bepalingen een kader voor veiligheidsbeleid vast. De rector is verantwoordelijk voor de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het beleid op schoolniveau. Lees meer: schoolveiligheidsplan.

 

Als onderdeel van de veiligheid is er ook een protocol videocameratoezicht opgesteld.