VerzuimPROTOCOL

Om de presentie en absentie van onze leerlingen goed in kaart te hebben, geldt aan het CGU een verzuimprotocol. We vragen leerlingen en ouders kennis te nemen van het volgende:

I: Rooster

Schooltijden*TKU = terugkomuur

Op maan-, woens- en vrijdagen.

Alle leerlingen houden er rekening mee dat zij in principe tussen 8.15 en 16.10 uur les kunnen hebben. Aan  roosterwijzigingen kan niet het recht ontleend worden afwezig te zijn.  Indien docenten vanwege ziekte of andere omstandigheden afwezig zijn, wordt voor leerjaar 1 t/m 3 het rooster zo veel mogelijk ingedikt, om tussenuren te voorkomen. In eventuele tussenuren kunnen leerlingen aan hun schoolwerk werken in de studieruimte, het leerplein of het atrium. Voor leerjaar 4 t/m 6 wordt het rooster niet ingedikt en kunnen de leerlingen in tussenuren (door lesuitval) ook terecht in voornoemde ruimtes.

 

Leerlingen wordt aangeraden elke dag voordat ze naar school vertrekken Zermelo te raadplegen voor de laatste roosterwijzigingen.

Lees verder: verzuimprotocol.