lang="nl-NL" CGU - Utrecht > Ouders > Ouders en school > Communicatie met ouders

communicatie met ouders

Gedurende het jaar krijgt u brieven gemaild met informatie over ouderavonden, excursies e.d.. U kunt deze ook altijd terugvinden onder downloads, waarvoor u moet inloggen:

 

Account Login

StandaardMagister inlog