Contact       

Bereikbaarheid

Christelijk Gymnasium Utrecht
Koningsbergerstraat 2
3531 AJ Utrecht
Tel: 030 284 3000 (van 8.00 tot 16.30 uur)
E: mail@cgu.nl

Heeft u een vraag of een klacht?

Op school kunnen soms onduidelijkheden, misverstanden of ongemakken ontstaan tussen ouders, leerlingen, medewerkers, de schoolleiding of andere bij de school betrokken personen. Het is in zulke omstandigheden de bedoeling dat de betrokkenen, bijvoorbeeld door met elkaar in gesprek te gaan, zelf tot een oplossing komen. Meestal gaat dat naar tevredenheid. Mocht dit niet lukken, weet dan dat we altijd de communicatieladder gebruiken. Er wordt eerst aan de bel getrokken bij de betrokkenen zelf, en pas daarna wordt opgeschaald naar mentor of conrector. Soms is een situatie of meningsverschil zodanig dat iemand een klacht hierover wil indienen. 

U kunt uiteraard altijd uw vraag stellen via mail@cgu.nl. Uw mail komt dan bij de juiste functionaris terecht.

Bij een klacht is het de bedoeling dat u eerst contact zoekt met degene tegen wie de klacht is gericht. Als deze mogelijkheid niet toereikend is, of als afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden of door de aard van de klacht, dan kunt u de klacht indienen. U kunt daarvoor terecht bij de rector. U stuurt dan een bericht via het contactformulier. Mocht dat niet tot de gewenste oplossing leiden, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling, die te vinden is op de website van de PCOU Willibrord. Als een klacht daar niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u de klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie.

Contactpersonen op school

Onze school heeft contactpersonen voor vragen van vertrouwelijke aard. Het is altijd mogelijk om de contactpersonen te benaderen. De contactpersoon heeft onder meer tot taak:​
• beschikbaar te zijn bij vragen, meldingen of klachten;
• voor zaken van vertrouwelijke aard;
• u indien nodig door te verwijzen naar de juiste functionaris.
Hier vindt u een overzicht van de contactpersonen.

Externe vertrouwenspersoon

PCOU Willibrord heeft twee externe vertrouwenspersonen. Zij zijn niet verbonden aan de organisatie. De externe vertrouwenspersoon heeft onder meer tot taak, als u een klacht heeft: 
- om na te gaan hoe een oplossing voor uw klachten kan worden bereikt;
- om na te gaan of wat er is gebeurd aanleiding is tot het indienen van een formele klacht;
- om u indien nodig te begeleiden bij een klachtenprocedure.

Adressen en contactgegevens

College van bestuur PCOU Willibrord
Postbus 9419
3506 GK Utrecht
bestuur@pcouwillibrord.nl
Tel: 030 2723123

Landelijke Klachtencommissie
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
​info@gcbo.nl
Tel: 070 3861697

Bezoekers van onze school

Parkeren
Helaas is parkeren op het binnenterrein van onze school niet mogelijk. Voor de deur van de school is betaald parkeren van toepassing.

Videocameratoezicht
In het belang van de veiligheid van onze leerlingen, medewerkers en bezoekers hanteert onze school en strikt camerabeleid. Er zijn beveiligingcamera's geïnstalleerd op strategische locaties binnen en rondom het schoolgebouw. Deze camera's dragen bij aan een veilige en beveiligde omgeving. We verzekeren u dat de verzamelde beelden alleen worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Aanmelden bij de receptie
Wanneer u onze school bezoekt, vragen we vriendelijk alle bezoekers zich te melden bij de receptie. Dit stelt ons in staat om een overzicht te hebben van wie zich in het gebouw bevindt en draagt bij aan een georganiseerde ontvangst. Onze receptiemedewerker staat klaar om u te assisteren en eventuele vragen te beantwoorden.