Gymnasium

Het CGU is een categoraal (zelfstandig) gymnasium en heeft ongeveer 1000 leerlingen afkomstig uit Utrecht en omgeving. In 2022 viert de school haar 125e verjaardag. Het CGU is onderdeel van de Willibrord Stichting. Als zelfstandig gymnasium zijn we lid van Stichting Het Zelfstandig Gymnasium (SHZG). Op een gymnasium krijgt iedereen - naast alle reguliere VWO-vakken - les in klassieke talen. Vanaf leerjaar 1 is dat Latijn en vanaf leerjaar 2 komt daar Grieks bij. Op het CGU kiezen we ervoor om in leerjaar 1 ook Duits aan te bieden. Leerlingen die extra uitdaging zoeken, kunnen meedoen met het Ingenium-programma, een aanbod voor leerlingen met brede talenten. Dit aanbod bestaat uit een waaier van mogelijkheden die in Utrecht en landelijk worden aangeboden, zoals U-talent, HTU en Olympiades. Er zijn tal van mogelijkheden om extra vakken te volgen en internationaal erkende taalcertificaten te behalen. 

 

Missie en visie: non scholae, sed vitae discimus

Iedere leerling op het Christelijk Gymnasium Utrecht heeft de ambitie om een zelfstandige, kritische en betrokken burger te worden/zijn, die oog heeft voor wat er speelt in de maatschappij. Onze leerling ambieert een constructieve rol te kunnen spelen in de samenleving. Met oog voor intellectuele en persoonlijke groei, volgt de leerling een breed aanbod aan vakken en kiest te participeren in activiteiten naast de lessen.
Op het CGU kunnen leerlingen deelnemen aan de vele activiteiten die voor en door elkaar worden georganiseerd. Met behoud van het goede en rekening houdend met de mogelijkheden van de school, streven we in de komende jaren naar meer gedifferentieerd onderwijs om onze gymnasiumleerlingen maatwerk te kunnen bieden. Ook weten we dat er leerlingen zijn die meer zelfstandigheid aan kunnen. Dat is ook maatwerk. Ons onderwijs richt zich de komende jaren op het bevorderen van motivatie, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van leerlingen. Daarbij stimuleren we leerlingen hun talenten te laten onderzoeken en in gesprek met de mentor een passende leerroute te kiezen.  Er is fysieke ruimte om zelfstandig te zijn, op het Forum en op de Agora.

Goede sfeer

Op het CGU mag en kan iedereen zichzelf zijn. We willen dat leerlingen zich hier thuis voelen en dat ze kunnen leren in een goede en veilige en inspirerende omgeving. Kenmerkend is de informele manier waarop we met elkaar omgaan. Buiten de lessen zijn er activiteiten die bijdragen aan de goede sfeer. Activiteiten die school organiseert voor alle leerlingen van een jaarlaag, hebben als doel om elkaar goed te leren kennen. Onze leerlingverenigingen, de LACADEIA, zijn meesters in het organiseren van aantrekkelijke bijeenkomsten voor hun leden en voor de hele school. 

UNESCO

Het CGU is een UNESCO-school. Zo maken we deel uit van een wereldwijd netwerk genaamd ASPnet (Associated Schools Network) van zo'n 11.500 scholen in 182 landen. In onderwijs besteden UNESCO-scholen aandacht aan het vierde werelddoel door duurzame ontwikkeling (SDG's) en de UNESCO-thema's, wereldburgerschap, vrede en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, intercultureel leren. 
Bij vakken en activiteiten is er aandacht voor onderwerpen die passen bij deze thema's.  Ook in het mentoraatsprogramma en het aanbod in de CGU-weken, waar leerlingen leren rondom overstijgende sociale thema's en vaardigheden worden doelstellingen rondom burgerschapsonderwijs gerealiseerd.

Daarnaast organiseren de UNESCO werkgroep en de leerlingenraad acties waarbij ze schoolbreed aandacht vragen voor de UNESCO doelen. Zo bevorderen wij de waardering voor vrede en mensenrechten. De UNESCO werkgroep probeert samen met personeel onze ecologische voetafdruk te verkleinen, met acties zoals een kledingruilbeurs, afval scheiden en een duurzame voedselmarkt. Respect voor diversiteit en aandacht voor de omgeving (de school, de wijk waarin we leven, de stad, de natuur en de wereld) vinden we belangrijk. We halen de buitenwereld binnen, door bijvoorbeeld het diner met asielzoekers, en leerlingen gaan op zoek naar hoe ze buiten de school kunnen bijdragen aan een betere wereld. 

Kunst en cultuur

Op het CGU doen we veel aan kunst en cultuur. Zo maken we leerlingen vertrouwd met (professionele) kunstuitingen en we starten daarmee in leerjaar 1 met de wekelijkse cultuurdag. Door ze te confronteren met andere en vroegere culturen worden leerlingen zich bewust van hun eigen cultuur en van hun eigen smaak. Waarom vinden ze bepaalde kunstvormen wel of juist niet mooi?
Culturele activiteiten worden ingezet als verlengstuk van het curriculum maar minstens zo vaak is er een facultatief aanbod voor leerlingen om naar tentoonstellingen, dans, toneel, muziek, film, voordracht of lezingen te gaan. In het aanbod zitten bijvoorbeeld toonaangevende gezelschappen en kunstenaars maar ook vernieuwende (buitenlandse) acts. Deelname is vrijwillig; leerlingen kunnen zich inschrijven voor een activiteit die hen leuk lijkt. Het merendeel van de activiteiten wordt aangeboden in leerjaar 4 t/m 6.

Excursies

Buitenschoolse activiteiten: reizen en culturele activiteiten

Het CGU biedt veel afwisseling in het lesprogramma. Leerlingen leren tijdens de reguliere lessen op school, maar ook tijdens buitenschoolse activiteiten zoals bij een museumbezoek of een dagexcursie. Daarnaast organiseren we werkweken. In de derde gaan de leerlingen op survivalkamp. In het vijfde leerjaar gaan ze op klassieke reis naar Sicilië, Campanië of Griekenland.

CGU toneel

Het CGU kent een lange toneeltraditie. Leerlingen volgen in de onderbouw het vak drama, en ze kunnen het als examenvak kiezen. Daarnaast worden elk jaar toneelproducties gemaakt, zowel uit het klassieke als moderne repertoire. De voorstellingen worden samen ontwikkeld met de leerlingen. Voor iedereen die zich aanmeldt is in principe plaats.

CGU CULTURE (o.a. SYMPHONIA, MUSICA & CHOREA)

Veel leerlingen bespelen een instrument of kunnen goed zingen of dansen. Op het CGU kunnen deze vaardigheden ook worden ingezet: CGU SYMPHONIA is ons eigen klassieke orkest waar leerlingen aan deel kunnen nemen. CGU MUSICA is de schoolband en diverse dansstijlen komen aan bod bij CGU CHOREA. Door het jaar heen vinden deze onderdelen plaats op de donderdagmiddag. De repetities staan onder leiding van professionals uit de betreffende sector.

CGU SYMPHONIA en MUSICA sluiten hun repeties af met een optreden op of buiten school. Daarnaast kunnen leerlingen hun talenten tonen op bijvoorbeeld de klassieke muziekavond georganiseerd door leerlingvereniging Ars (zie LACADEIA).

CJP-pas

Alle leerlingen op het CGU ontvangen jaarlijks een CJP-pas. Deze pas geeft korting bij diverse podia, filmhuizen, bioscopen, musea en overige kunstinstellingen.