LEERLINGENRAAD

Wie/wat is de leerlingenraad?
De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen en behartigt de belangen van de leerlingen binnen de schoolorganisatie. De raad is samengesteld uit leerlingen van verschillende leerjaren. Na de kerstvakantie stellen de leerlingen uit leerjaar 6 hun plaats ter beschikking aan nieuwe leden uit het eerste leerjaar.

 

De leerlingenraad vergadert in principe elke week op dinsdag in de grote pauze.

De onderwerpen die in deze vergaderingen besproken worden, zijn bijvoorbeeld aanpassingen van het schoolreglement, de voorzieningen op school, zoals de kantine of de stilteruimte om te studeren, het onderwijs en het functioneren van de leraren. De leerlingenraad kan over al deze zaken advies uitbrengen aan de schoolleiding of het onderwerp aan de orde stellen in de medezeggenschapsraad van de school. Leerlingen kunnen klachten, meningen of ideeën aan de leerlingenraad kenbaar maken. Over deze punten wordt in de vergaderingen eveneens gesproken.
Ook de organisatie van de jaarlijkse actieweek ligt in de handen van de leerlingenraad. Tijdens deze week wordt geld ingezameld ten behoeve van een ‘goed doel’, waar al tijdens de kerstviering aandacht aan besteed wordt. ​

Drie leden van de leerlingenraad vertegenwoordigen de leerlingen in de medezeggenschapsraad van de school, waarin naast de schoolleiding ook de docenten en de ouders vertegenwoordigd zijn.

Per mail is de leerlingenraad voor alle betrokkenen van de school te bereiken. Het adres luidt: llr@cgu.nl

Het reglement van de leerlingenraad is hier in te zien. 

Het instagram account van de leerlingenraad is https://www.instagram.com/llr.cgu/